V rámci Hackathonu (předchází konferenci ISAF & Geomatics in Projects 2016 & 1st annual conference of Plan4All) proběhne workshop o využití map a prostorových dat ve výuce nejen na středních školách. Cílem workshopu bude představení zajímavých datových sad pro tvorbu tématických map, ukázka terénního sběru bodových jevů pomocí mobilní aplikace s následnou tvorbou vlastní tématické mapy. Účastníci získají povědomí […]

Read More →