LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o. je malá inovativní firma s dlouhodobými zkušenostmi se zaváděním výsledků výzkumu do praxe formou produktů a služeb. Společnost LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o. má významnou pozici na trhu již více než 20 let a zaměřuje se především na obchodní aktivity v oblasti životního prostředí, krizového řízení, lesnictví, zemědělství a dopravy. Výsledky z předchozích výzkumných aktivit jsou nabízeny především ve formě služeb – např. SaaS (software jako služba), PaaS (platforma jako služba) a IaaS (infrastruktura jako služba).
Aktivity společnosti jsou zaměřeny především na: analýzu geoprostorových dat, nástroje pro sběr dat ze senzorů pomocí tzv. mobilních jednotek, integraci senzorových dat do infrastruktury prostorových dat (SDI) s využitím norem Sensor Web Enablement (OGC SWE). V současné době se Lesprojekt služby zaměřuje na integraci dat z pozorování Země, tvorbou a zpracování dat z bezdrátových senzorových sítí založených na technologii FIWARE a technologiích projektu FOODIE s infrastrukturou prostorových dat (SDI). Pro projekt “Exploratory Visualization for Agriculture” jsou důležité zkušenosti společnosti Lesprojekt služby z projektu LearnSens, který se zabýval analýzou datových proudů a také z projektu Farm Telemetry.

    Lesprojekt služby poskytuje komplexní služby v následujících oblastech:

  • informační technologie,
  • internet / intranet,
  • geografické informační systémy (GIS),
  • dálkový průzkum Země a zpracování digitálního obrazu.

Hlavní aktivity společnosti mají těžiště v oblasti sběru a správy dat s důrazem na prostorová data, a také v návrhu, vývoji a nasazení geografických informačních systémů (GIS).