AFarCloud – Aggregate Farming in the Cloud

Hlavním cílem projektu AFarCloud je vyvinout a demonstrovat nové robotické technologie a mechatronické systémy integrované do inteligentních systémů CPS, které dokáží spolupracovat v reálných scénářích v zemědělských systémech tak, aby poskytovaly společný rámec pro vývoj souvisejících aplikací.

Služby a technologie vyvinuté v rámci projektu AFarCloud povedou v zemědělské produkci k efektivnějšímu využívání zdrojů a šetrnosti životního prostředí, např. k zvýšení efektivity, produktivity, zdraví zvířat, kvality potravin a snížení nákladů na zemědělskou práci.

Services and technologies developed within this project will lead to more efficient use of resources and environmental friendliness in agricultural production, for example to increase efficiency, productivity, animal health, food quality and lower agricultural labor costs.

  • Doba trvání: 09/2018 – 08/2021
  • Koordinátor: UPM, Madrid, Španělsko
  • Zkrácený název: AFarCloud
  • Název projektu: Aggregate Farming in the Cloud
  • Výzva: H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage
  • Číslo projektu: 783221
  • Web: http://www.afarcloud.eu