Průzkum tržního prostředí pro systém optimalizace zavlažování na vinicích v Argentině

Cílem projektu je příprava podnikatelského plánu zavedení systému optimalizace zemědělského hospodaření s vodou (se zaměřením na vinice), který bude založen na systému Bezdrátové senzorové sítě (Wireless Sensor Network, WSN) na bázi technologií (Internet of Things, IoT), skládající se z různých senzorů monitorujících komplexně „životní podmínky“ rostlin (např. půdní vlhkosti a teploty, klimatické podmínky). Systém bude představovat „nový prvek“ v lokalitě, jak fyzikálně, tak sociálně. Ze sociálního hlediska vytvoří novou situaci (situací se v tomto kontextu rozumí souhrn pro naši akci důležitých pravidel chování a lidí, kteří je buď určují, nebo se jimi řídí), která, aby byla přijata, musí být „definována“ všemi relevantními zúčastněnými – hráči (key stakeholders). Projekt je zaměřen na Provincii San Juan, Argentina.

SIMONA bude systém pro podporu koncových uživatelů (Decision Support System, DSS) při sběru dat pro zlepšení rozhodování a bude se skládat z následujících technologických jednotek: samotná senzorová síť, umístěná v pilotní zemědělské oblasti (WSN), systém přenosu dat, systém ukládání dat a systém pro vizualizaci naměřených dat.

logo-jakubcrpomoc_horiz_r

Workshop

Dne 25.10.2018 se na AV ČR, Národní 3, Praha 1 konal závěrečný workshop projektu SIMONA.
Během workshopu byl představen průběh tohoto 3 měsíčního projektu a jeho výsledky, které jsou zpracovány do formy podnikatelského plánu.

prezentace [PPT, 368MB]