Workshop STARGATE proběhl v rámci pilotu Rostěnice v pátek dne 17. května 2024. Na organizaci workshopu spolupracoval partner projektu STARGATE Lesprojekt-služby. Cílem workshopu bylo vytvořit společnou vizi na téma: •        Jaký typ/model zemědělství/živočišné výroby budeme mít v budoucnu? •        Jaké zdroje energie budeme využívat? Jak dosáhneme klimatické neutrality? •       Jak zajistíme adaptaci a odolnost klimatu? •        […]

Read More →