Help Service Remote Sensing (HSRS) je český SME (malý a střední podnik), který se více než 20 let podílí na trhu prostorových a evropských prostorových dat. HSRS nabízí širokou škálu služeb zabývajících se tvorbou geoinformačních systémů, produktů SDI (Spatial Data Infrastructure) a prostorových aplikací.

www.bnhelp.cz