Sdružení České centrum pro vědu a společnost (CCSS) spolupracuje s řadou institucí a jednotlivců, domácích i zahraničních. Zaměřuje se na mezinárodní aktivity v oblasti mezinárodních výzkumných projektů a využití moderních technologií. CCSS podporuje síť spolupráce malého a středního podnikání v rámci regionálních ekonomik. CCSS má silné kontakty zejména v Evropě, Asii, Africe a Jižní Americe.

CCSS se zaměřuje na přenos, analýzu a šíření nejpokročilejších technologií, které přispívají k růstu produktivity nejen v průmyslových podnicích, ale i v oblasti malého a středního podnikání. CCSS je aktivní v zemědělství, průmyslu, obchodu a službách, převážně v zemědělských oblastech. Prioritou činností CCSS je ochrana životního prostředí a krizové řízení. V této oblasti je CCSS aktivní v evropském výzkumu.

www.ccss.cz