LearnSens (FR-TI1/332) (2009-2011) vyvinul adaptivní vrstvu pro získávání měření ze senzorů a rozpoznávání neočekávaných náznaků, které mohou být signálem „nouzového (nestandardního) stavu“. Služby jsou založeny na „Open Source“. LearningSens byl zaměřen na řízení a vyhodnocování inteligentních vlastností měření a senzorů, jako je dynamická analýza a přizpůsobivost, povědomí o kontextu, autonomii a interoperabilitě. Interoperabilita je zajištěna prostřednictvím standardního Open Geospatial Consortium Sensor Web Enabling (OGC SWE). Pro následné zpracování dat jsou navrženy databáze odpovídající stávajícím normám a doporučením OGC a SWE pro sběr dat.