Cílem projektu MobilDat (1ET101630421) (2004-2007) bylo připojit se k návrhu a implementaci inovativního mobilního řešení a mobilní vizualizace pro sdílení a aktualizaci prostorových znalostí se zvláštním zaměřením na lesnictví. Důraz byl kladen nejen na přímé technologického vývoje, ale také na interoperabilitě a standardizaci metod a nástrojů pro mobilní správy dat.