Projekt: DataBio

Celý název: Data-Driven Bioeconomy
Výzva: ICT-15-2016-2017
Typ: H2020: Inovační akce (IA)

Cíle projektu:
Projekt DataBio (grantová dohoda č. 732064) je financován v rámci prestižního vědeckého programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020. Nový projekt se zaměřuje na produkci nejkvalitnějších surovin v biohospodářství (zemědělství, lesnictví a rybolovu) tak, aby se potraviny, energie a další biomateriály vyráběly s důrazem na odpovědnost a udržitelnost. Zkušenosti ze Spojených států ukazují, že biohospodářství a především zemědělství může získat značný impulz s využíváním Velkých dat. V Evropě doposud tento sektor přilákal pouze několik velkých ICT firem. Středobodem projektu DataBio je zvýšit zapojení evropského ICT sektoru do vývoje systémů Velkých dat k povzbuzení zaostávající produktivity biohospodářství.

Evropský program pozorování Země Copernicus nedávno vypustil svůj třetí satelit Sentinel. Značný užitek z dat této družice může mít právě zemědělství, lesnictví a rybolov. V konečném důsledku projekt DataBio pomůže evropskému sektoru pozorování Země (Earth Observation) hrát v této oblasti důležitou roli.

Stampa

www.databio.eu