Cílem projektu SIMONA III je získat v Argentině komerčního partnera, který bude v Argentině poskytovat služby (podporu a uživatelské aplikace) prostřednictvím cloudové aplikace / portálové webové služby Hub4Everybody (https://hub4everybody.com/) která byla vyvinuta v České republice, tj. přenos know-how na základě licence a rozvoj komerčního partnera.

Jako referenční bude sloužit pilotní implementace Hub4Everybody v rámci argentinského národního projektu PITES_37 v provincii San Juan a to na základě již dříve podepsaného memoranda.

PITES_37 -PROPUESTA DE MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LA REGIÓN ÁRIDA APLICANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS: EXPERIENCIA PILOTO EN LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN.

Cílem projektu PITES_37 je definování modelu integrovaného řízení vodních zdrojů pro suché oblasti v povodí řeky San Juan, kde jsou podle hydrologické situace vymezeny tři prostředí podle funkce a využití vody:

  • zdrojová oblast vody, a to jak povrchové, tak podzemní, nacházející se v Andách
  • zavlažované oblasti, kde je využíváno více než 90% vody protékající řekou
  • oblast suchá či nezavlažovaná, významná svou rozlohou, jejíž původní porost a roztroušené venkovské komunity hrají důležitou roli v regulaci průtoku vody.

Řešení projektu bude mít 2 základní etapy:

  • Implementace systému podle uživatelských požadavků argentinských řešitelů projektu PITES_37
  • Marketingových aktivity pro vyhledání komerčního partnera a uživatelských komunit

Komerční partner musí být schopen spolupracovat na využívání Hub4Everybody při nezbytných úpravách modelových aplikací, dokumentaci dat, spolupráce s konečnými uživateli a zajistit transfer technologie do jiných oblastí, ať již geografických nebo tematických.

Projekt je podpořen Českou rozvojovou agenturou v rámci programu B2B

YT: https://www.youtube.com/watch?v=qVIFC2x5Zk8