HSlayers NG je webová mapovací knihovna napsaná v jazyce Javascript. Rozšiřuje funkcionalitu OpenLayers 6 a přebírá základní nápady z předchozí knihovny HSlayers, ale na rozhraní frontend používá moderní rámce JS a poskytuje lepší přizpůsobivost. Proto je ke svému názvu přidáno NG („Nová generace“). Je stále ve vývoji a slouží jako open source. Moduly HSLayers jsou konstruovány modulárním způsobem, který umožňuje, aby byly moduly volně připevněny a odstraněny tak, aby byly splněny všechny závislosti. Kontrola závislostí se provádí automaticky.

Jádro rámce je vytvořeno pomocí funkcí AngularJS, requireJS a Bootstrap. Tato kombinace rámců byla vybrána především pro poskytování rychlého a škálovatelného vývoje a pro poskytování moderního a citlivého rozvržení aplikace.

ng.hslayers.org