Termín konání workshopu: 19. 5. 2023 od 10:00 do 16:00 hod

Místo konání akce: Kavárna „Kafíčko“ Havlíčkovo nám. 256/11, 591 01 Žďár nad Sázavou
Kafíčko Coffee House

Společnost „LESPROJEKT – služby“ je národním CZ zástupcem v projektu EU PREPSOIL.  Projekt PREPSOIL řeší přípravu mise EU směrem ke zdravé půdě.  Za tímto účelem jednotlivé země participující na řešení projektu organizují regionální workshopy s cílem popsat stav a půdní potřeby pro Projekt PREPSOIL. 

Workshop bude zaměřen na debatu o stavu půdy v kraji Vysočina.

Kraj Vysočina se nachází částečně v jihovýchodní části historického regionu Čechy a částečně na jihozápadě historického regionu Morava. Hlavními hrozbami regionu jsou eroze a acidifikace. Kraj byl zasažen kůrovcovou kalamitou, která zničila velkou část monokulturního lesa (smrk). Velká část regionu byla odlesněna a nyní je nutné zajistit rozsáhlé zalesňování. Příležitostí je nyní změnit skladbu lesů ze smrkové monokultury směrem k rozmanitějším lesům. Důležitým tématem je zavádění druhů z oblasti s teplejším klimatem (otázka klimatických změn) a také problém zajištění většího zadržování vody v krajině.

Diskutovaná témata

 • Mise projektu PREPSOIL
 • Současný stav zdraví půdy a hlavní hrozby v rostlinné výrobě a lesnictví.
 • Nejdůležitější překážky udržitelného hospodaření s půdou.
 • Příležitosti a vize pro přechod k udržitelnému zemědělství a lesnictví a pozornost věnovaná zdraví půdy.

Komu je workshop určen

 • Zástupcům výzkumných společností pro péči o půdu
 • Majitelům lesů
 • Majitelům polí a luk
 • Zástupcům místní samosprávy
 • Zástupcům univerzity
 • Zástupcům výrobců detektorů kvality půdy a majetku

Kontakt na pořadatele:

Dr. Jaroslav Šmejkal, tel.: +420 734 415 999, e-mail: smejkal@lesprojekt.cz

Předběžný program

 • 10:00 – 10:30 hod      ZAHÁJENÍ
  • Představení přednášejících (Dr. Karel Charvát a Dr. Jaroslav Šmejkal  – LESPROJEKT):
  • Úvod a pozadí: mise EU pro půdu a projekt PREPSOIL (10 min)
  • Úvod do posouzení zdravotních potřeb půdy v projektu PREPSOIL, rámec DPSIR (10 min)
  • Shrnutí předběžných informací shromážděných v desktopové studii (10 min)
 • 10:30 – 11:30 hod     ZASEDÁNÍ MÍSTNÍCH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN (stakeholderů)
  • Přednášky místních zúčastněných stran (stakeholderů):
  • Přehled o regionu. Aktuální problémy. Stav před a po kůrovcové kalamitě. (10 min)
  • Hodnocení atraktivity zemědělské půdy. (10 min)
  • Možnosti využití výnosového potenciálu v rostlinné výrobě. (10 min)
  • Měření kvality a parametrů půdy, dálkový přenos dat a zpracování dat. (10 min)
  • Související aktivity nebo projekty v regionu. (10 min)
  • Perspektivy regionu (10 min)
 • 11:30 – 12:00 hod   OBĚD (30 min)
 • 12:00 – 13:50 hod      INTERAKCE A PRŮZKUMNÁ SEKCE (110 min)
  • Plenární diskusní zasedání (celá skupina, participační):
  • Úvaha a skupinová diskuse o předběžných výsledcích Desktopové studie (30 min)
  • Breakout session v malých skupinách (kulatý stůl):
  • Budoucnost – budoucí/žádoucí vize zúčastněných stran pro region (20 min)
  • Bariéry udržitelného hospodaření s půdou (20 min)
  • Příležitosti k přechodu (20 min)
  • Kompromisy vizí / řešení (20 min)
 • 13:50 – 14:10 hod         PŘESTÁVKA NA KÁVU (20 min)
 • 14:10 – 15:40 hod         ZÁVĚREČNÁ ČÁST (90 min)
  • Shrnutí plenárního zasedání (výsledky sdílené na plenárním zasedání zpravodaji pracovních skupin):
  • Závěrečné přestávkové sezení (60 min)
  • Možnosti pro živé laboratoře a majáky v regionu (20 min)
  • Závěry, závěrečné poznámky a zakončení (10 min)

Účast na workshopu je zdarma, občerstvení je zajištěno.
Na akci je třeba se předem registrovat na níže uvedeném odkazu:

https://forms.gle/NfRStc6M2BmM37e68