Premathmod (IST-2000-28177): hlavním cílem projektu bylo zlepšit přístup k datům a analyzovat procesy dat v technologiích přesného zemědělství. Zaměřil se na nové a zdokonalené zemědělské systémy a jejich související podpůrné nástroje. Projekt byl založen na zavádění moderních informačních nástrojů pro zemědělskou praxi v oblasti přesného zemědělství, ukládání dat a přístupu k datům založených na metadatech, nových nástrojích Open GIS (Geografický informační systém) a nových poradenských zdrojích dat jako satelitních dat s velmi vysokým rozlišením. Testování a vyhodnocení koncového uživatele bylo základní činností.