FarmTelemetrie spočívá v poskytování systému ke zlepšení efektivity farem optimalizací úrovně zemědělských vstupů, jako je energie potřebná pro pohon zemědělských strojů na polích, energie pro dopravu vstupů a výstupů výroby.

Cílem je znát energetickou spotřebu plodin na jednotlivých polích výpočtem energetického potenciálu konkrétních plodin na konkrétních polích.

Toto se uskutečňuje prostřednictvím:

  • Sledování vozového parku v reálném čase.
  • Hodnocení ekonomické efektivnosti ošetření nakládání s obilovinami v polích.
  • Vyhodnocování strojních zařízení prochází půdním prostředím. Jedná se o podrobnou analýzu trajektorií traktorů v polích s ohledem na podmínky specifické pro danou lokalitu.