IMaToP (Sub‐Grant Agreement 16263) (2015) se zaměřoval na vývoj rozhodovacího webového systému prostřednictvím wifi senzorů a tagů pro sledování stavu vzduchu a půdy v reálném čase, mobilních sběru dat, alarmů založených na Zpracování Komplexních Událostí a Pokročilé Vizualizaci.

Projekt byl zaměřen na pěstitele rajčat, aby je podpořili při implementaci proaktivních a nápravných opatření, jako přesný čas sklizně, optimální zavlažovací postupy, shromážděné na základě živých dat a shromážděných ukazatelů a porovnávané s optimálními standardy požadovanými specifickou odrůdou rajčat.