Lesprojekt služby vyvíjí vlastní aplikace v oblastech jako je precizní zemědělství, telemetrie zemědělských strojů a udržitelné zemědělství. V tomto vývoji společnost zúročuje zkušenosti a výsledky z předchozích projektů. Propojení předních výzkumníků s experty z praxe otvírání možnosti pro vývoj zcela nových řešení s potenciálem rychlého růstu na trhu.

Lesprojekt služby má vlastní malou cloudovou infrastrukturu pro podporu různorodých typů zemědělských aplikací pro společnosti jako jsou MJM, WirelessInfo a další organizace. Softwarová základna společnosti Lesprojekt je založena na komponentách s volným a/nebo otevřeným zdrojovým kódem (free and open-source) a zahrnuje aplikace jako je UMN MapServer, GeoServer, Micka, CKAN, Layman, SensLog, MapLog nebo knihovna HSLayers.