EMPOWERING FARMERS

Projekt DEMETER zahrnuje rozsáhlé rozmístění interoperabilních platforem založených na interoperabilních inteligentních zemědělských platformách založených na IoT (Internet of Things) založených na farmě prostřednictvím řady 20 pilotů v 18 zemích (15 zemí EU). DEMETER, do kterého je zapojeno 60 partnerů, přijímá přístup založený na více aktérech v celém hodnotovém řetězci (poptávka a nabídka), přičemž je nasazeno 25 pracovišť rozmístění, 6 000 zemědělců a více než 38 000 zařízení a senzorů.
https://h2020-demeter.eu/