Plan4all je spolek, který udržuje a dále zvyšuje výsledky mnoha výzkumných a inovačních projektů. Kombinuje velké otevřené datové soubory související s plánovacími aktivitami v různých oblastech specializace dopravy, územního a urbanistického plánování, životního prostředí a cestovního ruchu. Plan4all zajišťuje, že otevřená data jsou snadno přístupná k opětovnému použití, uchovává data a zlepšuje jejich kvalitu.

www.plan4all.eu