Cílem projektu AFORO (IST-2001-37258) bylo poskytnout vizi a pracovní plán pro provádění budoucích trendů v oblasti výzkumu a technologického rozvoje pro přeměnu agropotravinového průmyslu na digitální podniky. Konsorcium AFORO rozdělilo zemědělsko-potravinářskou doménu na několik „zvládnutelných“ sektorů. Každý z nich měl vlastní cestovní mapu.
Metodika AFORO definovala přístup k tomu, jak lze podnikatelské potřeby agropotravinové domény založit organizovaným způsobem.