Workshop STARGATE proběhl v rámci pilotu Rostěnice v pátek dne 17. května 2024. Na organizaci workshopu spolupracoval partner projektu STARGATE Lesprojekt-služby. Cílem workshopu bylo vytvořit společnou vizi na téma:

•        Jaký typ/model zemědělství/živočišné výroby budeme mít v budoucnu?

•        Jaké zdroje energie budeme využívat? Jak dosáhneme klimatické neutrality?

•       Jak zajistíme adaptaci a odolnost klimatu?

•        Jaká je role technologie v této vizi?