Lesprojekt služby dlouhodobě spolupracuje s experty z partnerských organizací, jako jsou společnosti CCSS, WirelessInfo, HSRS a Plan4all, a také ze soukromých firem – ZETOR TRACTORS a.s. Při řešení výzkumných evropských projektů dále využívá zkušeností a spolupráce vědeckých pracovníků a postgraduálních studentů z Mendelovy a Masarykovy univerzity v Brně, z Českého vysokého učení technického a České zemědělské univerzity v Praze a také Západočeské univerzity v Plzni.

Lesprojekt služby je partnerem ve společnosti GODAN, která je rychle rostoucí sítí více než 510 partnerů z vládních, mezinárodních a soukromých organizací, které se zavázaly k tomu, aby údaje týkající se zemědělství a výživy byly k dispozici, přístupné a použitelné po celém světě.