AFarCloud – Aggregate Farming in the Cloud

Hlavním cílem projektu AFarCloud je vyvinout a demonstrovat nové robotické technologie a mechatronické systémy integrované do inteligentních systémů CPS, které dokáží spolupracovat v reálných scénářích v zemědělských systémech tak, aby poskytovaly společný rámec pro vývoj souvisejících aplikací.

Služby a technologie vyvinuté v rámci projektu AFarCloud povedou v zemědělské produkci k efektivnějšímu využívání zdrojů a šetrnosti životního prostředí, např. k zvýšení efektivity, produktivity, zdraví zvířat, kvality potravin a snížení nákladů na zemědělskou práci.

Services and technologies developed within this project will lead to more efficient use of resources and environmental friendliness in agricultural production, for example to increase efficiency, productivity, animal health, food quality and lower agricultural labor costs.

 • Doba trvání: 09/2018 – 08/2021
 • Koordinátor: UPM, Madrid, Španělsko
 • Zkrácený název: AFarCloud
 • Název projektu: Aggregate Farming in the Cloud
 • Výzva: H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage
 • Číslo projektu: 783221
 • Web: http://www.afarcloud.eu


AFarCloud – Aggregate Farming in the Cloud

The main goal of the AFarCloud project is to develop and demonstrate how new robotics technologies and mechatronic systems integrated in smart CPS are able to cooperate in real-world farm scenarios so as to provide a common framework for the development of related applications, which can lead to more resource-efficient and environment-friendly agricultural production.

Services and technologies developed within this project will lead to more efficient use of resources and environmental friendliness in agricultural production, for example to increase efficiency, productivity, animal health, food quality and lower agricultural labor costs.

 • Duration: 09/2018 – 08/2021
 • Coordinator: UPM, Madrid, Spain
 • Acronym: AFarCloud
 • Project name: Aggregate Farming in the Cloud
 • Call: H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage
 • Project No.: 783221
 • Web: http://www.afarcloud.eu