Aplikace SensLog je serverová aplikace pro správu senzorových dat s webovým rozhraním. SensLog je řešení vhodné jak pro statický in-situ monitoring různých jevů (meteo stanice) tak i pro senzory umístěné na mobilním nosiči (např. sledování strojů).

    • Aplikace SensLog provádí následující kroky:
  • přijímá měřená data buď přímo ze senzorového zařízení, nebo nepřímo z jakýchkoli zprostředkujících prvků,
  • ukládá přijatá data do datového modelu implementovaného v objektově-relační databázi s prostorový, rozšířením,
  • před-zpracovává přijatá data pro další rychlejší vyhledávání a analýzy,
  • publikuje uložená data přes systém webových služeb vizualizačním aplikacím nebo jiným uživatelských aplikacím.

SensLog používá ve webových službách formáty JSON, GeoJSON, XML, CSV apod. Zároveň obsahuje rozhraní pro senzorové data podle normy OGC SOS verze 1.0.
Více informací lze nalézt na samostatných stránkách aplikace
www.senslog.org