WirelessInfo (IST-1999-21056): projekt měl ambici zavést pokročilé bezdrátové komunikace do multimediálních systémů a služeb pro zemědělství a lesní správy s cílem zlepšit přístup k informacím o zemědělství a lesnictví ve srovnání s existujícími systémy. Projekt byl orientován na propojení GIS platforem s bezdrátovou komunikací, která byla demonstrována na šesti řešeních pro zemědělsko-lesnickou praxi, kterým bylo spojení pozemního internetového řešení a prostorových nástrojů pro bezdrátovou komunikaci.