Číslo projektu: LTE119008
Název projektu: AgriClima – Vývoj inovativních klimatických (monitorovacích a varovných) systémů pro efektivní management živin a vody v půdě v rámci spolupráce s EU -CELAC
Poskytovatel: MŠMT ČR (INTER – EUREKA)

Spolupříjemce: Česká zemědělská univerzitav Praze, Fakulta životního prostředí

Cílem projektu je návrh systému optimalizace zemědělského hospodaření s vodou (se zaměřením na vinice) ve vybraných vinařských oblastech ČR a Argentiny (provincie San Juan). Systém je založen na kombinaci dat in-situ monitoringu a zpracování satelitních dat o vlhkosti půdy a evapotranspiraci. In-situ monitoring je definován na principu bezdrátové senzorové sítě (Wireless Sensor Network, WSN) na bázi technologií (Internet of Things, IoT) a skládá se z různých senzorů monitorujících komplexně „životní podmínky“ rostlin (např. půdní vlhkosti a teploty, klimatické podmínky).

stránky projektu:

https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6899-projekty-a-spoluprace-s-praxi/r-6923-projekty/r-14936-agriclima-vyvoj-inovativnich-klimatickych-systemu