WIRELESSINFO je neziskové sdružení založený v roce 2003 se zaměřením na přesné zemědělství, ochranu půdy, nakládání s odpady, správu krajiny a ICT pro zemědělství. WRLS má velmi širokou oblast činností s obrovským rozsáhlým výzkumem, inovacemi a implementačním potenciálem jak na českém, tak na mezinárodním trhu.
WIRELESSINFO sdružuje malé a střední podniky, výzkum a průmysl a přímo zahrnuje koncové uživatele do výzkumu a vývoje. WirelessInfo propojuje zkušenosti v oblasti přesného zemědělského hospodaření s půdou, využívání půdy a správy krajiny se širokými znalostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií, zejména senzorů a technologií GIS. Součástí aktivit společnosti WirelessInfo je propojení se studiemi proveditelnosti a ekonomickým hodnocením nových metod zemědělství a zaváděním nových typů taktických metod plánování pro zemědělství. Cílem výzkumu společnosti WirelessInfo je využití inovací s cílem zlepšit kvalitu rozhodování v zemědělství, zlepšit pracovní příležitosti obyvatel venkovských oblastí, posílit hospodářství venkova a podpořit vytváření řešení pro přesné zemědělství, Zemědělský potravinový řetězec a logistiku.

www.wirelessinfo.cz