Uspěli jsme v soutěži Vizionáři 2022!

Sdružení CzechInno vyhlásilo v úterý 6. prosince vítěze projektu Vizionáři pro rok 2022, ve kterém se představila celá řada zajímavých nápadů, projektů a  inovací z oblasti úspor přírodních zdrojů, energií, environmentu, hospodářství, technologií a cirkulární ekonomiky.

Ve velké konkurenci získaly ocenění inovace českých podniků s významným přínosem v technologické, společenské či ekonomické oblasti. Mezi ně se letos zařadily také společnosti HELP SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o. a Lesprojekt služby s.r.o. Odborná porota hodnotila nejen samotné inovace, ale i celospolečenský přínos a prospěšnost.
Obě společnosti v současné době spolupracují na výzkumu a vývoji s řadou organizací u nás i v zahraničí v rámci Digitálního Inovačního Hubu Plan4all.

Společnost HELP SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o. (HSRS) získala titul Vizionář roku 2022 se svou databázovou aplikací HsOptika, která usnadňuje evidenci a správu optických sítí.

Pasivní optické sítě (PON) představují v dnešní době jeden z nejprogresívnějších trendů v rozvoji optických sítí. Hlavní výhodou při jejich výstavbě a provozování jsou nižší náklady oproti sítím aktivním. S ohledem na tento trend nabízí HSRS pro správu informací o optických sítích (PON) novou databázovou aplikaci HsOptika založenou na principech GIS. Jejím základem je plná funkcionalita našeho GIS webového mapového řešení HSLayers, která je pro potřeby evidence optických sítí PON doplněna o různé možnosti.

Prezentační video: https://1url.cz/Pr4On

Lesprojekt – služby s.r.o. získal čestné uznání odborné poroty za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti precizního zemědělství se svou aplikací FarmInsight. 

FarmInsight – Aplikace pro přípravu aplikačních map

  • Využíváme model Software as a Service.
  • Variabilní aplikace hnojiv je jednou z hlavních součástí precizního zemědělství.
  • Existují různé přístupy ke tvorbě aplikačních map.
  • FarmInsight využívá zejména otevřená data (satelitní snímky a LPIS).

FarmInsight je webová aplikace určená k přípravě aplikačních map VRA pro pole vybraná agronomem či poradcem. Aplikace nabízí správu dat polí, řadu způsobů importu hranic polí včetně průběžně aktualizované databáze systému identifikace pozemků (LPIS) a možnosti úpravy hranic polí včetně ručního vykreslování, slučování a dělení polí. Další funkcí je správa mapových vrstev včetně možnosti propojovat vrstvy z různých zdrojů.

Prezentace

Informace o akci z webu businessinfo.cz – https://1url.cz/Kr4OC
Více o projektu Vizionáři – https://czechinno.cz/vizionari/