Lesprojekt se stal členem iniciativy Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN). GODAN podporuje proaktivní sdílení otevřených dat, aby byly informace o zemědělství a výživě k dispozici, přístupné a použitelné k řešení naléhavé výzvy k zajištění světové potravinové bezpečnosti. Jedná se o rychle rostoucí skupinu, v současnosti s více než 508 partnery z národních vlád, nevládních, mezinárodních a soukromých organizací, které se zavázaly ke společnému Programovému prohlášení. Iniciativa se zaměřuje na budování podpory na vysoké úrovni mezi vládami, tvůrci politik, mezinárodními organizacemi a podniky. Společnost GODAN podporuje spolupráci s cílem využívat rostoucí objem dat vytvořených novými technologiemi pro řešení dlouhodobých problémů a prospěch zemědělcům a zdraví spotřebitelů.

www.godan.info