Projekt FarmTelemetrie (Sub-Grant Agreement 200-4521) (2016) spočíval v poskytování systému směřujícímu ke zlepšení efektivity farem optimalizací úrovně zemědělských vstupů, jako jsou energie potřebné pro pohon zemědělských strojů na polích, energie pro přepravu vstupů a výstupů produkce. Cílem bylo poznat energetickou spotřebu plodin na jednotlivých polích výpočtem energetického potenciálu konkrétních plodin na konkrétních polích

To se uskutečňovalo prostřednictvím:

  • Sledování strojového vozového parku v reálném čase,
  • Vyhodnocení ekonomické efektivnosti ošetření nakládání s plodinami na poli,
  • Vyhodnocování strojních zařízení procházejícími půdním prostředím. Jednalo se o podrobnou analýzu trajektorií traktorů v polích s ohledem na podmínky specifické pro danou lokalitu