S potěšením vám oznamujeme, že mapová kompozice Open Land Use for Africa (OLU4Africa) vyvinutá v rámci několika INSPIRE Hackathonů byla nominována na World Summit on the Information Society Prizes 2022!

Vývoj datové sady OLU4Africa začal během Nairobi INSPIRE Hackathonu v roce 2019 prozkoumáním otevřených datových zdrojů, které by mohly být použity k vybudování OLU4Africa. Úsilí pokračovalo hned v následujícím roce dalším africkým INSPIRE Hackathonem, Kampala INSPIRE Hackathon 2020. Tehdy byla vytvořena první mapa využití území regionu východní Afriky. Od té doby prošel dataset dalším vývojem v Open Spring INSPIRE Hackathon a jeho vývoj bude pokračovat i letos během nadcházejícího – AgriHub INSPIRE Hackathonu 2022. Tým stojící za vývojem OLU4Africa se skládá z účastníků z Ugandy, Keni, Nigérie, Etiopie , Zambii, Egyptě a Tanzanii.

Hlavním cílem OLU4Africa je vytvořit otevřenou bezproblémovou harmonizovanou vektorovou víceúčelovou a vícevrstvou mapu využití půdy a krajinného pokryvu Afriky z dostupných zdrojů otevřených dat. OLU4Africa je založen na současně vyvíjeném datovém modelu OLU verze 2. Témata krajinného pokryvu a využití území jsou důležitá pro mnoho lidských činností a akcí, přičemž velmi důležitým aspektem je jejich dostupnost a aktuální platnost. OLU4Africa je zaplňována datovými sadami z afrických regionů, jako je projekt Africover a CCI Land Cover 2016 a novější, který provedl mapování krajinného pokryvu jednotlivých afrických zemí. Poté bylo možné použít další značky z OpenStreetMap k identifikaci využití půdy kromě značky „landuse“. Například štítky „přírodní“, „vybavení“, „volný čas“ a tak dále. Mapa ESA CCI LAND COVER (http://2016africalandcover20m.esrin.esa.int/) a klasifikace snímků z dat družic pro pozorování Země jsou rovněž začleněny do procesu vytváření OLU4Africa. Údaje o krajinném pokryvu jsou odvozeny ze snímků Sentinelu 2 za rok 2016 a mají prostorové rozlišení 20 m. Velkou výhodou použití tohoto datasetu je, že pokrývá celý kontinent a je relativně nový. Nevýhody souvisí s povahou datových sad (nelze poskytnout 100% přesnost).

OLU4Africa bude v dalším vývoji obohacen o další dostupné tematické datové sady; speciálně zaměřené na aktuální LULC na mapách středního a velkého měřítka. Dostupnost a dostupnost tohoto produktu může pomoci např. odhalit změny v ekosystémech v zájmovém území z LULC i klimatického hlediska.

OLU4Africa je začleněna do SmartAfriHub (www.smartafrihub.com), digitálního inovačního centra pro Afriku.

OLU4Africa byla vybrána do 360 nominovaných projektů z celkem 1000 návrhů do soutěže WSIS Prizes 2022. Další cíl stát se součástí vybraných 90 aplikací můžete podpořit VY – SVÝM HLASEM. OLU4Africa je nominována v kategorii 13 „AL C7. E-zemědělství“.

Podpořte prosím naše kolegy SVÝM HLASEM do konce března!

Jak hlasovat pro OLU4Africa?

  1. Registrace – zaregistrujte se prosím pod následujícím odkazem, obdržíte ověřovací email s odkazem
  2. https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Account/Register?ReturnUrl=%2Fnet4%2Fwsis%2Fstocktaking%2FPrizes%2F2022%2FVote 
  3. Log in
  4. V nabídce klikněte na Ceny a poté na tlačítko Hlasovat (nebo přímo na odkaz níže) https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2022Select  kategorie: AL C7.E-environment a zde můžete hlasovat 😉