https://hub4everybody.lesprojekt.cz/
Co je Hub4Everybody?

Hub4Everybody je unikátní, modifikovatelné řešení pro publikování, sdílení a kooperativní správu geografických dat. Jedná se především o data jako profesionální data a měření, ale i výstupy z výzkumných projektů, výsledky studentských prací, podklady pro výuku, pocitové mapy, vizualizace terénních průzkumů a další mapy, tabulky nebo databáze. Vaše data můžete do prostředí hubu jednoduše nahrát, upravovat a nastavit parametry sdílení napříč různými cílovými skupinami. Hub4Everybody je alternativou kombinace online kancelářského software a redakčního systému pro prostorová data. Je také Open Source  alternativou k existujícím komerčním řešením. Přitom nabízí další široké možnosti.
LETÁK Hub4Everybody – česky ke stažení

What is Hub4Everybody?

Hub4Everybody is a one-of-a-kind solution for publishing, sharing and cooperative management of geographical datasets, such as professional data and measuring, results of research projects or student papers, educational materials, emotional maps, visualization of in-field research and other maps, tables, or databases. You can easily upload or update your data as well as adjust the parameters of sharing among different audiences. Hub4Everybody is an alternative tool combining online office software with an editorial system for spatial data. It is also an Open-Source alternative to already existing commercial solutions, while offering additional extending options.
LEAFLET Hub4Everybody – download

Hub4Everybody Webinar – 22. 4. 2022 10:00 CEST

https://www.plan4all.eu/2022/04/invitation-to-hub4everybody-webinar/