(představení pilotních aplikací nejen v Plzeňském kraji)

Seminář se koná dne 28. 4. 2022 ve Vzdělávacím centru Úhlava, o.p.s. v Klatovech, Plánická 174

Program:

9.00 – 9.10 Zahájení a přivítání účastníků – Úhlava, o. p. s.

9.10 – 9.30 Představení projektu MANDOLIN a DIH – World – Tomáš Mildorf a Kristýna Čerbová, Plan4all z.s.

Práce se satelitními daty

9.30 – 9.50 Zpracování dat Sentinel 2 a Sentinel 1 pro zemědělství (Co nám data mohou přinést, jaké jsou problémy a výhody) – Heřman Šnevajs a Karel Charvát, WirelessInfo

9.50 – 10.00 Vygeneruj si sám své zóny – Jan Macura, Wirelessinfo / Dmitrij Kožuch, Plan4All z.s.

10.00 – 10.15 Jak je možno zajistit sdílení a prodej satelitních produktů pomocí technologie blockchain – Jiří Kvapil, Lesprojekt – služby, s.r.o.

10.15 – 10.45 FarmINSIDER – platforma která integruje výsledky a metody z výzkumu do aplikace pro koncové uživatele – Karel Charvát jr., Lesprojekt – služby, s.r.o.

10.45 – 10.55 přestávka na kávu

Práce se senzory

10.55 – 11.10 Představení použitých řešení v zemědělství a při dopravě potravin – Jaroslav Šmejkal,

Lesprojekt – služby, s.r.o.

11.10 – 11.30 Hardwarová řešení v zemědělství a při dopravě potravin – Agronode a Teltonika – Marek Musil, Czech Open Solutions Center spol. s r.o. a Jaroslav Šmejkal, Lesprojekt – služby, s.r.o.

11.30 – 11.40 Senslog – řešení pro sběr senzorových dat – Michal Kepka, ZČU v Plzni

11.40 – 12.00 Aplikace pro práci se senzory (IE20, Dashboard) – Michal Kepka, ZČU v Plzni

12.00 – 12.20 přestávka na občerstvení

Podpora pro lokální prodej

12.20 – 12.35 Regionální speciality a Atlas regionálních specialit – Petr Horák, WirelessInfo

12.35 – 12.45 Prodej regionálních specialit (e-shop) – Radana Šašková, Úhlava, o.p.s., a Tomáš Zelený, Šumavaprodukt, s.r.o.

12.45 – 13.00 Jak dál? – Karel Charvát WirelessInfo

Seminář je určen majitelům, manažerům a dalším vedoucím a organizačním pracovníkům zemědělských podniků, výrobcům a distributorům a pracovníkům obchodu s potravinami s vlastní logistikou. Vzhledem k aktuální pandemické situaci mohou být některé příspěvky prezentovány on-line formou.

Neopomeňte se k účasti zaregistrovat, prosím.

Seminář se koná za finanční podpory projektu DIH-World financovaného v rámci evropského programu H2020, grantová dohoda č. 952176