logo ISAF
Pozvánka na konferenci ISZL/ISAF Ke stažení v PDF formátu: Pozvánka na konferenci ISAF 2018 Dovolujeme si Vás tímto pozvat na 22. ročník konference „Informační systémy v lesnictví a zemědělství / Information Systems for Agriculture and Forestry“ (ISZL/ISAF), která se uskuteční dne 3. 10. 2018 v rámci akce Joint  ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na Západočeské univerzitě v Plzni. Více informací na adrese https://kgm.zcu.cz/geomatics-in-projects/ Konference ISZL/ISAF se bude v tomto roce konat výjimečně v českém jazyce a zaměří se na účast českých výzkumných organizací a firem v mezinárodním výzkumu v oblasti ICT pro zemědělství, precizním zemědělství a nově nastupující SmartFarming. Cílem je zvýšit povědomí české veřejnosti o této oblasti a také dokumentovat úspěchy českých organizací na tomto poli. Obecně není v ČR v povědomí, že právě využívání IT a geo-technologií v zemědělství je jednou z nejúspěšnějších oblastí české účasti v evropských projektech vědy a výzkumu a že v této oblasti je Česká republika i odbornou veřejností vnímána jako jeden z významných hráčů. Je potěšitelné, že se do projektů zapojují jak univerzity, tak i malé a střední podniky, ale i třeba výrobce traktorů Zetor. Domníváme se, že úspěchy v poslední době vytvořily významné předpolí pro další organizace a že při spojeném úsilí se může stát SmartFarming jednou z vlajkových lodí českého výzkumu. Tomu bychom chtěli napomoci i letošním ročníkem ISAF konference. Vložné na akci se neplatí, občerstvení je zajištěno. Registrace účasti vyplněním registračního formuláře nebo na stránce konference: https://kgm.zcu.cz/geomatics-in-projects-2018/participation/ Předběžný program konference Případné změny nebo úpravy programu budou zveřejněny ZDE 09:00 – 10:00

 • Registrace a káva

10:00 – 10:15

 • Oficiální přivítání a krátké představení spolupořadatelů (ZČU, WirelessInfo, CCSS, Lesprojekt, Plan4all) zahájení

Dopolední sekce (úspěšně ukončené projekty) 10:15 – 10:30

 • První zkušenosti s implementacemi OGC Web services v zemědělských a lesnických aplikacích v ČR (WirelessInfo a PremathMod), Karel Charvát (Lesprojekt/WirelessInfo)

10:30 – 10:45

 • Představení systému Prefarm (MJM)

10:45 – 11:00

 • Externí vlivy na zemědělství z pohledu znalostního řízení (FutureFarm a AgriXchange), Karel Charvát (Lesprojekt/WirelessInfo)

11:00 – 11:40 Doby nedávno minulé

 • Analýza vlivu precizního zemědělství na obsah dusíku ve spodních vodách v oblasti vodní nádrže Želivka, FATIMA, Renata Duffková, (VÚMOP)
 • FOODIE data model a modelování dat pro zemědělství, Tomáš Řezník (WirelessInfo/Masarykova univerzita)

11:40 – 12:10

 • Dálkový průzkum země a Precizní zemědělství v oblasti setí a aplikace dusíkatých látek, Národní aktivity v rámci TAČR a NAZVA, Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita)

12:10 – 12:30

 • Převádění výsledků výzkumu do praxe, Michal Kraus, (Farma Rostěnice)

12:30 – 13:30         Občerstvení Odpolední sekce 13:30 – 15:30 Současné projekty

 • Open Linked Data a 3D vizualizace pro zemědělství (DataBio), Karel Charvát Jr. (Lesprojekt), Karel Jedlička, Otakar Čerba (ZČU)
 • Nové metody dálkového průzkumu pro lesnictví, projekt DataBio, (ÚHÚL)
 • Využití dat z družic programu Copernicus pro rybářský průmysl v Indickém oceánu (DataBio) Dmitrij Kožuch (Plan4all), Karel Jedlička (ZČU)
 • Internet věcí v zemědělství (IoF2020), Karel Charvát (WirelessInfo), Michal Kepka (ZČU)
 • Co přináší mezinárodní výzkum Zetoru (DataBio)
 • Budování kapacit pro zemědělství 4.0 (AgriTeach 4.0), Pavel Šimek (WirelessInfo, Česká zemědělská univerzita)
 • Data z družic Sentinel a zemědělské pojištění PREMIA, Jiří Kvapil (WirelessInfo)
 • Průzkum tržního prostředí pro systém optimalizace zavlažování na vinicích v Argentině, projekt SIMONA, Zbyněk Křivánek (Lesprojekt)
 • Zkracování odbytového řetězce v zemědělství – příklady dobré praxe – projekt SKIN (Short Food Supply Chain and Innovation Network), Šárka Horáková (WirelessInfo)
 • Rozvoj nových metod zpracování biomasy se zapojením lokálních inovačních sítí – projekt Enabling (Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth), Petr Horák (WirelessInfo)
 • Šíření inovačního obchodního modelu (Living Lab) ve venkovských oblastech – představení projektu LIVERUR (Living Lab research concept in Rural Areas), Radana Šašková (Úhlava, o.p.s.)
 • Podrobné informace pro zemědělce s využitím meteorologických předpovědních služeb (EUXDAT), Karel Jedlička (Plan4all)
 • Incubator for Digital Farming (IDF), Karel Charvát (WirelessInfo)
 • Monitorování spodní vody v Lotyšsku pro potřeby meliorací CRAFT, Zbyněk Křivánek (České centrum pro vědu a společnost)

15:30 – 16:00 Právě začínáme

 • Agregace procesů a služeb v zemědělství do prostředí cloudu (AFarCloud), Martin Čech (ZČU)
 • Inovační Hub pro Smart Agriculture (SmartAgriHub), Karel Charvát (WirelessInfo)
 • Analýza potenciálu programu Copernicus pro zemědělství (EO4FArm)

16:00 – 17:00 Příležitosti pro roky 2019 – 2020

 • Tato část bude uvedena Karlem Charvátem, který představí možnosti v oblasti SmartFarmingu pro následující roky

Dále nabízíme možnost 5 minutové prezentace pro potenciální partnery. Setkání pak bude pokračovat s občerstvením při neformální výměně nápadů.   Srdečně zvou organizátoři:

Západočeská univerzita v Plzni

Plan4all

České Centrum pro vědu a společnost

Lesprojekt-služby s.r.o.

WirelessInfo

  Z historie konference ISAF
Konference ISAF se prvně konala v roce 1994 na Seči. Již od začátku si klade za cíl seznamovat českou veřejnost s nejnovějšími trendy v oblasti ICT v zemědělství a lesnictví a to především v oblasti precizního zemědělství (a později Smart Farming). Již v roce 1994 na konferenci na Seči promluvil (možná poprvé u nás) pan Luigi Gaspardo z italské firmy Technofarming o precizním zemědělství. V pozdější době se nám podařilo na konferenci ISAF pozvat takové kapacity jako pan Simon Blackmore. Konference se zúčastní i zástupci Evropské komise, např. pan Bror Salmelin, paní Marta Iglessias nebo pan Isidro Laso.  V pozdějších letech se konference přesunula na Českou zemědělskou univerzitu, kde se jako vrchol podařilo uspořádat v roce 2011 konferenci společně se třemi významnými celosvětovými akcemi EFITE/WCCA, ECPA a Precision Lifestock farming. Přibližně 500 expertů z celého světa zde diskutovalo nejnovější trendy ve výzkumu v dané oblasti. Po této konferenci se dostavila určitá únava organizátorů a jeden rok se konference nekonala. V následujících letech byla konference organizována v zahraničí (Jelgava a Drážďany). V posledních třech letech se vrátila do Čech a je organizována v rámci uvedené společné konference. Kontakty navázané pomocí této konference vedly k tomu, že se české organizace od roku 1999 začaly úspěšně zapojovat do projektů 5. rámcového projektu pro vědu a výzkum v oblasti ICT pro zemědělství a tam úspěšně působí  do  teď. Mezinárodní kontakty napomohly i tomu, že Karel Charvát v letech 2005 až 2007 předsedal Evropské federaci pro informační systémy v zemědělství (EFITA) a posílily tak vliv ČR v této oblasti. Doufáme, že letošní ročník, i přesto, že bude zaměřen na českou komunitu, napomůže další účasti českých subjektů v jejich zapojení do těchto aktivit.