Podmínky zemědělské výroby v České republice odpovídají ustálenému stavu úplného klimatického systému. Narušením ustáleného stavu úplného klimatického systému změnou některých faktorů, například i z důvodu působení člověka, dochází k proměnám v klimatické situaci. Nový stav nemusí být pro lidstvo a jeho obory hospodaření neutrální. Nepříznivé trendy u sledovaných veličin mají již nyní dopad na zemědělství. Na novou realitu je potřeba reagovat, a tím snížit potencionální negativní dopad v zemědělském sektoru.

Dr. Ing. Jaroslav Šmejkal, z firmy LESPROJEKT-SLUŽBY s. r. o. v této souvislosti představuje ve svém článku publikovaném v časopise Úroda (12/2021) mezinárodní projekt Evropské unie z programu HORIZON 2020 s názvem “STARGATE“. Na tomto projektu se podílí 28 partnerů z EU a Izraele, doba jeho řešení je čtyři roky (od 10/2019 do 09/2023). Projekt STARGATE si kladl za cíl vyvinout víceúrovňovou a holistickou metodiku inteligentního zemědělství a správy krajiny v podmínkách měnícího se klimatu.

Vývoj projektu STARGATE se neobešel bez podrobné analýzy klimatických dat a trendů v regionech, a to i výzkumu v oblasti získání a analýzy lokálních klimatických dat.

Na zpracování analýz spolupracovaly následující země: Belgie, Česká republika, Izrael, Lotyšsko, Řecko a Španělsko. Každá z těchto zemí si zvolila několik referenčních bodů, u kterých byl následovně proveden klimatický popis. Referenční body současně odpovídají jednotlivým oblastem výzkumu, u kterých jsou navrhovány modely inteligentního zemědělství a správy krajiny v podmínkách měnícího se klimatu (přiložená mapa).

Oblasti výzkumu STARGATE byly rozmístěny v rámci prostoru Evropské unie a Izraele tak, aby došlo k pokrytí všech agro-klimatických zón.

Celý článek ke stažení: