První summit společnosti NextGEOSS
22. června v Helsinkách, Finsko

Projekt NextGEOSS je založen na stávajícím systému GEOSS, který vyvíjí soustavu takových systémů, ve kterých jsou data, informace a modely pozorování Země (zdroje) snadno objevitelné, přístupné a použitelné – a my Vás seznámíme se začínajícími pracemi.

Vývoj bude řízen piloty NextGEOSS (představeni na začátku setkání) v souladu s požadavky Vašeho evropského společenství. To vše Vás čeká! Rádi bychom od Vás slyšeli, že GEOSS by se měl přizpůsobit evropskému společenství, včetně soukromého sektoru!

Je důležité, abychom si od Vás poslechli názory, jaký by měl GEOSS být.

Abychom usnadnili dialog, sestavili jsme program, který je kombinací informací a příležitostí sdílet myšlenky a nápady v diskusích za oválným stolem a v debatních zasedáních.

Další informace, program a registrace


First NextGEOSS Summit
22ND June, Helsinki, Finland

The NextGEOSS project builds upon the existing GEOSS, evolving the system of systems where Earth Observation data, information and models (the resources) are easy to discover, access and use – and we’ll give you a sneak preview of the early work.

The evolution will be driven by the NextGEOSS pilots (introduced at the start of the meeting) and your European community requirements. This is where you come in! We would like to hear from YOU, what YOU believe GEOSS should adapt for the European community, including the private sector!

More importantly, we would like to here from YOU what you believe GEOSS should be.

To facilitate the dialogue, we have put together an agenda that is a mix of information and opportunities to share thoughts and ideas in round table discussions and breakout sessions.

More information, Program and Registration