ESA EO Open Science konference 2017

Evropská vesmírná agentura (ESA) pořádá ve dnech 25.-28. září 2017 třetí konzultaci o vědecké komunitě Open Observation Observatory v ESRIN (Frascati, Itálie), aby prozkoumala nové výzvy a příležitosti pro výzkum EO utvářené rychlým pokrokem v oblasti digitálních technologií (http://eoopenscience.esa.int/).

Ty zahrnují otevřené nástroje a software, datově náročnou vědu, virtuální výzkumné prostředí, vědu občanů, pokročilou vizualizaci a e-vzdělávání nové generace vědců „data scientists“.

Termín pro zaslání abstraktu pro ESA EO Open Science Conference 2017 se blíží – do 09/06/2017
Pošlete svůj abstrakt na http://eoopenscience.esa.int/

V plánu je výstavní plocha, která vám umožní předvést ukázky během setkání. Mohou být například z oblasti Vizualizace, vzdělávání a umění. Prostor bude omezen, všechny informace budou k dispozici @ http://eoopenscience.esa.int/page_exhibit.php.

Organizační výbor EO Open Science


ESA EO Open Science Conference 2017

The European Space Agency (ESA) is organizing the third Earth Observation Open Science community consultation at ESRIN (Frascati, Italy) on 25-28 September 2017 to explore the new challenges and opportunities for EO research created by the rapid advances in digital technologies (http://eoopenscience.esa.int/).

These include open tools and software, data-intensive science, virtual research environment, citizen science, advanced visualization, and e- education of the new generation of Data scientists.

The deadline for Abstract Submissions for ESA EO Open Science Conference 2017 is approaching, until 09/06/2017
Please submit your abstract at http://eoopenscience.esa.int/

We are planning to have an exhibition area to enable you to make demonstration during the meeting.This can include Visualisation, Education and Art. The space will be limited, all info will be available @ http://eoopenscience.esa.int/page_exhibit.php.

The EO Open Science Organising Committee