System for the Irrigation Management On viNeyards in Argentina – a survey of the market

Dne 10.8. 2018 proběhl rozhovor expertů organizace LESPROJEKT-služby s.r.o. (RNDr. Zuzana Boukalová, Ing. Zbyněk Křivánek) a Prof. Oscara R. Dollinga z Národní University San Juan v televizi San Juan, na univerzitním kanálu XAMA TV, kde byly prezentovány chystané aktivity v Argentině, především pak projekt SIMONA (který je financován Českou Rozvojovou Agenturou v rámci dotačního titulu „PROGRAM ROZVOJOVÉHO PARTNERSTVÍ PRO SOUKROMÝ SEKTOR NA ROK 2018“ a z vlastních zdrojů organizace LESPROJEKT-služby s.r.o.).

Cílem projektu je příprava podnikatelského plánu na zavedení výstražného a monitorovacího systému nové generace pro optimalizaci zemědělského hospodaření s vodou (se zaměřením na vinice) na bázi technologií (Internet of Things, IoT), skládající se z různých senzorů monitorujících komplexně „životní podmínky“ rostlin (např. půdní vlhkosti a teploty, klimatické podmínky).

Jako pilotní lokalita projektu SIMONA byla vybrána vinice ECOHUMUS, kterou spravuje Hector Hugo Crescentino. Vinice o rozloze 1,7 ha v oblasti Caucete, asi 30 km ze San Juanu, kde se především pěstují bio rozinky, je pro testování systému optimální, protože je zároveň školící farmou organizace INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) pro okolní farmáře.

Více o projektu SIMONA
„The main aim of the project is to build the business plan for the organisation of the SIMONA system in Argentina, which will be organised for water management optimisation in agriculture (vineyards) will be based on Wireless Sensor Network (WSN) system, which will be form by different sensors that are monitoring “life condition for plants” (for example soil moisture and temperature, climatic condition). This WSN system will be designed taking into account the local and regional conditions of the pilot area and the end user’s needs. The project focuses on the San Juan province, Argentina.

The designed system will be an end user support system (DSS) for collecting data to enhance decision-making and will consist of the following technological units: the sensor network itself placed in the pilot agricultural area (WSN), data transmission system, data storage system, and system for visualising the measured data.“

Projekt SIMONA je kofinancován Českou Rozvojovou Agenturou

logo-jakubcrpomoc_horiz_r