Project DataBio runs to finale on the end of 2019.  Based on this was organized project final stakeholders event in Bari (South Italy), 12.12.2019. 

On this action participated deputies of potential  project results users from:  project participation governments, governmental and  regional organizations, advisers organizations, deputies from industries and others.   Dr. Karel Charvat from Lesprojekt had opportunity in his presentation to introduce project DataBio  pilots and their results. Follow-up Panel Debate continued in dialog and explanation of questions from participated stakeholders.Projekt DataBio se blíží svému závěru na koni roku 2019. To bylo i důvodem pro zorganizování závěrečného představení výsledků projektu potenciálním uživatelům v Bari (Jižní Itálie) dne 12.12.2019. Této akce se zúčastnili zástupci potenciálních uživatelů z vlád řešitelských zemí, ze zástupců vládních a regionálních organizací, poradenských organizací, zástupců průmyslu a pod. . Pan Dr. Karel Charvát ze společnosti Lesprojekt měl příležitost ve své prezentaci představit zúčastněným výsledky DataBio prací pilotních řešení. Dále v následujícím panelu byly zodpovídány dotazy ze strany potenciálních uživatelů.